-ANALIZA SKŁADU CIAŁA,
-DIETOTERAPIA
-TRENING!

czytaj więcej...

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

otwarte zapisy do lekarzy, pielęgniarek i położnych

KOMPLEKSOWE BADANIE STÓP I CAŁEJ POSTAWY CIAŁA

Czytaj więcej ...

-TERAPIA MANUALNA
-TERAPIA RZECIWOBRZĘKOWA -DIAGNOSTYKA KRĘGOSŁUPA I WAD POSTAWY

czytaj więcej...

AKUPUNKTURA

czytaj więcej...

FALA UDERZENIOWA

czytaj więcej...


O NAS

Centrum Medyczne Kinesis jest wielospecjalistyczna przychodnią działającą na rynku usług zdrowotnych od 2008r zlokalizowaną w :

  1. 36-053 Kamień 313,
  2. 37-418 Krzeszów, Rynek 32,
  3. Gabinet Fizjoterapii w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich 5.

Celem głównym naszego Centrum  jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Do zadań Centrum Medycznego Kinesis należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów z NFZ oraz prywatnie w zakresie:

  1. Rehabilitacji Leczniczej (m.in. terapia manualna, akupunktura, fala uderzeniowa, wirówki kończyn dolnych i górnych, wanny suche kąpiele w CO2)
  2. Specjalistycznej Opieki Lekarskiej ( kardiologia, logopedia, preluksacja, dermatologia, ginekologia i położnictwo)
  3. Podstawowej Opieki Lekarskiej ( lekarze, pielęgniarki, położne)
  4.  Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej
  5. Gabinet Dietetyczny (m.in. anaizator wagi ciała, układanie diety i treningu personalnego)
  6. Diagnostyka stóp i całej postawy ciała ( indywidualne wkładki ortopedyczne projektowane metodą 3D)
  7. Gabinet Medycyny Pracy.