Profil działalności:


Poradnia obejmuję kompleksową opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy. Z usług lekarza medycyny pracy mogą skorzystać zarówno pacjenci indywidualni, jak i firmy. Lekarz medycyny pracy realizuje zapisy Kodeksu Pracy i Ustawę o Medycynie Pracy, wg. Których każdy pracownik podlega obowiązkowym badaniom profilaktycznym uzależnionym od zajmowanego stanowiska pracy.


Usługi:


– badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
– badania wysokościowe
– badania sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki zdrowia
– badanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej
– badania kierowców (badania do prawa jazdy)


Personel:


lek.med. Wiesława Rząsa– lekarz medycyny pracy


Uwagi:


– pracodawca jest zobowiązany do kierowania pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy
– W sprawie zawarcia umowy na badania profilaktyczne dla pracowników, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 722 160 588 bądź drogą mailową pod adresem: anna.saczawa@cmkinesis.pl
– skierowanie na badania profilaktyczne -plik do pobrania