Profil działalności:


Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacji i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych z wadami i zaburzeniami wymowy tj:
– opuszczanie dźwięków, zamienianie głosek,
– seplenienie, mowa bezdźwięczna (woda-fota, żaba-szapa), wadliwa wymowa „r” „k” lub „g”,
– nosowa wymowa głosek ustnych lub odwrotnie,
– jąkanie oraz inne.
Leczy osłabianą sprawność mięśni narządów mowy, upośledzony słuch, wady zgryzu, inne choroby wywołane czynnikami dziedzicznymi, upośledzonym lub opóźnionym rozwojem umysłowym, trwałym uszkodzeniem aparatu mowy np. rozszczepem podniebienia.


Usługi:


terapia z wykorzystaniem różnorodnych gier edukacyjnych, pomocy logopedycznych oraz programów komputerowych


Personel:


mgr Ilona Wojciechowska – logopeda
mgr Renata Kotula – logopeda
mgr Zofia Marut – logopeda
mgr Halina Kobylarz – logopeda


Uwagi:


– poradnia w ramach umowy z NFZ
– obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty,