Profil działalności:


Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia poprzez fizykoterapie, kinezyterapie, masaż leczniczy oraz inne skuteczne i nowoczesne formy terapii: laseroterapia, terapia manualna, kinesiotaping, leczenie kręgosłupa (bocznych skrzywień, stabilizacji centralnej), terapia PNF i innych metod.


Zakres usług:


-Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia.
– Kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
– Masaż leczniczy
Zabiegi dostępne w Gabinecie Rehabilitacji [pobierz]


Uwagi:


-Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia.
-W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.
-Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:
• ręcznik;
• zmienne obuwie;
• strój gimnastyczny.