Profil działalności:


 Świadczenia Lekarza POZ obejmują:
-profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
-świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
-udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
-wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
-orzekanie o stanie zdrowia,
-inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 Świadczenia pielęgniarskie obejmują udzielane w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień w przychodni oraz w miarę potrzeb pacjentom obłożnie chorym w domach na zlecenie lekarzy.

 Świadczenia położnej obejmują sprawowanie opieki w warunkach ambulatoryjnych i w domu nad kobietami w połogu i noworodkami, przeprowadzanie edukacji kobiet w ciąży oraz otaczanie opieką kobietę po ciężkich zabiegach ginekologicznych.


Usługi:


– badania laboratoryjne
– badania diagnostyczne (RTG,USG)
– EKG,
– Szczepienia
– profilaktyka CHUK ( program Chorób Układu Krążenia)
– iniekcje, drobne zabiegi
– inne


Personel:


lek.med. Jarosław Gołębiewski– specjalista chorób wewnętrznych
lek.med. Jerzy Marut– spec się. w medycynie rodzinnej
lek.med. Grzegorz Duda – pediatra


Uwagi:


– Świadczenia w POZ udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
– Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ – złożenie deklaracji (wystarczy zgłosić się do Centrum Medycznego Kinesis z dokumentem potwierdzającym tożsamość)
– w przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia są udzielane w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.
– punkt pobrań materiałów do badań czynny we wtorki i czwartki od 8.00 do 10.00