Rejestracja i wizyta

Do rejestracji należy przygotować:

Imię i Nazwisko,

Pesel

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Skierowanie (skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty rejestracji- osobiście lub pocztą)

Do wizyty należy przygotować:

informacje o przyjmowanych lekach i ich dawkach,

wyniki ostatnich badań, informacje o przebytych operacjach i pobytach w szpitalu.

 

Pobieranie Krwi

Wtorki i czwartki od godziny 8.00 do 10.00

UWAGI:

Pacjenci z zleconym badaniem testu obciążenia glukozą proszeni są o zgłaszanie się do

punktu pobrań o godzinie 8.00 a najpóźniej do 8.30.

Na badania należy zgłosić się na czczo – ostatni posiłek w dniu poprzedzającym badanie

najpóźniej do godziny 18,

Rano należy wypić szklankę wody niegazowanej,

Należy unikać wysiłku fizycznego przez ok.12 godzin przed pobraniem krwi,

Chwilę przed badaniem należy wypocząć– ok 15 min w pozycji siedzącej bezpośrednio

przed pobraniem,

Jeżeli Pacjent zażywa na stałe leki, powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie będą one

wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

 

Spirometria

Badania spirometryczne wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza lub odpłatnie

w czwartki od 14.00 do 15.00.

 

 
Prawa Pacjenta

Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem przepisów dotyczących praw pacjenta

<pobierz>

 

 
Pliki do pobrania

Deklaracje do Lekarza POZ <pobierz>

Deklaracje do Pielęgniarki POZ <pobierz>

Deklaracja do Położnej POZ <pobierz>

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej <pobierz>

Skierowania na badania profilaktyczne <pobierz>