Centrum Medyczne Kinesis jest wielospecjalistyczną przychodnią działającą na rynku usług zdrowotnych od 2008r. zlokalizowaną w :

  • 36-053 Kamień 313,
  • 37-418 Krzeszów, Rynek 32,
  • Gabinet Fizjoterapii w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich 5.

Głównym celem naszego Centrum jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Do zadań Centrum Medycznego Kinesis należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów z NFZ oraz prywatnie w zakresie:

  • Rehabilitacji Leczniczej (m.in. terapia manualna, akupunktura, fala uderzeniowa, wirówki kończyn dolnych i górnych, wanny suche kąpiele w CO2).
  • Specjalistycznej Opieki Lekarskiej ( kardiologia, logopedia, preluksacja, dermatologia, ginekologia i położnictwo).
  • Podstawowej Opieki Lekarskiej ( lekarze, pielęgniarki, położne).
  • Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.
  • Dietetyki (m.in. analizator wagi ciała, układanie diety i treningu personalnego).
  • Diagnostyki stóp i całej postawy ciała ( indywidualne wkładki ortopedyczne projektowane metodą 3D).
  • Medycyny Pracy.