rehabilitacja kamień

Zmieniły się adresy podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Izby przyjęć i SOR.
Więcej na:
https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/informacje/nisoz/