poz kamień

Informujemy, ze nastąpiła zmiana godzin wykonywania spirometrii.
Badania spirometryczne wykonywane są w czwartki od 12.00 do 13.00
(na podstawie skierowania od lekarza lub odpłatnie).