logopedia kamień

Logopedia

 

Poradnia Logopedyczna

W poradni logopedycznej zajmujemy się w diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń komunikacyjnych, głównie związanych z mową, językiem, czytaniem, pisaniem, oraz innymi obszarami związanymi z komunikacją.

 

Oto kilka obszarów, którymi się zajmujemy:

Zaburzenia wymowy: pomagamy dzieciom i dorosłym w poprawie prawidłowej artykulacji dźwięków mowy.

Zaburzenia językowe: Dotyczą trudności z rozumieniem i używaniem języka. Mogą obejmować problemy z gramatyką, słownictwem czy składaniem poprawnych zdań.

Trudności czytania i pisania: pomagamy dzieciom w nauce czytania i pisania, zwłaszcza w przypadku dysleksji czy dysgrafii.

Zaburzenia rozwojowe mowy: Pracujemy z dziećmi, które rozwijają mowę w sposób niewłaściwy dla swojego wieku.

Problemy z płynnością mowy: Dotyczą trudności z płynnym przepływem mowy, takich jak jąkanie się.

Zaburzenia komunikacji pochodzenia neurologicznego: Mogą obejmować trudności komunikacyjne wynikające z uszkodzenia mózgu, na przykład w wyniku udaru.

Przygotowanie do nauki czytania i pisania: pracujemy z dziećmi przed rozpoczęciem nauki szkolnej, pomagając im rozwijać umiejętności potrzebne do nauki czytania i pisania.

Terapia logopedyczna dla osób dorosłych: świadczymy usługi dla dorosłych, którzy doświadczają trudności w komunikacji z powodu np. udaru, choroby neurologicznej lub innych problemów zdrowotnych.

Zaburzenia słuchu: pracujemy nad rozwijaniem umiejętności mówienia u osób z wadami słuchu. Pomaga w doskonaleniu artykulacji, intonacji i płynności mowy.

 

centrum medyczne kamień

Nasz Zespół:

mgr Sabina Szabat – logopeda, surdologopeda
mgr Ilona Zaguła – logopeda
mgr Małgorzata Wyka – logopeda
mgr Renata Kotula – logopeda
mgr Zofia Marut – logopeda
mgr Halina Kobylarz – logopeda

 

Nasz Gabinet:
36-053 Kamień 313

 

Uwagi:

Świadczymy usługi w ramach umowy NFZ oraz Komercyjnie.
Dla usług na NFZ obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.