opieka długoterminowa kamień

Opieka długoterminowa

Profil działalności:

Świadczenia obejmują pielęgnacje i opiekę w domu pacjenta – osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent złożył deklarację wyboru.

centrum medyczne kamieńZakres usług:

  • Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania,
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym – funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
  • Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Uwagi:

  • Świadczenia w ramach umowy z NFZ.
  • Obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 – 40 punktów.

Personel:

– Pielęgniarka opieki długoterminowej Teresa Błądek,
– Pielęgniarka opieki długoterminowej Danuta Bąk,
– Pielęgniarka opieki długoterminowej Barbara Dubiel,