opieka długoterminowa kamień

Opieka długoterminowa

 

Profil działalności:

Nasze świadczenia obejmują pielęgnacje i opiekę w domu pacjenta – osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego pacjent złożył deklarację wyboru.

centrum medyczne kamień

 

Zakres usług:

– Realizujemy świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z procesem pielęgnowania,

– Pomagamy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,

– Edukujemy osoby objęte opieką oraz członków ich rodzin,

– Pomagamy w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

 

Uwagi:

Świadczenia w ramach umowy z NFZ.

Obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 – 40 punktów.

 

Nasz zespół:

Pielęgniarka opieki długoterminowej Teresa Błądek
Pielęgniarka opieki długoterminowej Danuta Bąk
Pielęgniarka opieki długoterminowej Barbara Dubiel

Nasze Gabinety:
36-053 Kamień 313
37-418 Krzeszów, Rynek 32