logopedia kamień

Poradnia logopedyczna Kamień

Dzieci uczące się mówić popełniają wiele błędów, jednak dobrze jest zapobiegać w porę powstaniu nawyku złego wypowiadanie niektórych głosek lub ich połączeń. Lekarz rodzinny powinien doradzić rodzicom kiedy najlepiej zgłosić się do logopedy. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, początkowo nie wymawia poprawnie wielu głosek i słów, z czasem jednak samo (lub z pomocą rodziców, opiekunów) koryguje błędy. Niestety czasami błędy wymowy stają się nawykiem. Wówczas konieczna jest terapia mowy.

Poradnia logopedyczna zatrudnia specjalistów zajmujących się różnymi wadami wymowy. Pomoc kierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia logopedyczna jest potrzebna także osobom niepełnosprawnym lub po chorobach upośledzających zdolność mówienia, np. po udarze. Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i usuwaniem wad wymowy. Neurologopeda zajmuje się osobami, które posiadają zaburzenia mowy na tle chorób neurologicznych lub urazów głowy. Terapię logopedyczną poprzedza wywiad, testy, obserwacja pacjenta. Wówczas logopeda stawia diagnozę i opracowuje plan pracy. Wykorzystuje w niej różne metody, dobierane w zależności od zauważonego problemu i indywidualnych potrzeb klienta. Ważny jest dla odpowiedniego dobrania terapii wiek i stan zdrowia.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

centrum medyczne kamieńPraca nad poprawną wymową to przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, słuchowe, leksykalne, artykulacyjne, rytmizujące, kształtowania oddechu, głosowe, wizualizacji.

Logopedia zajmuje się problemem kształtowania mowy oraz usuwania przyczyn jej zaburzeń. Jej zadaniem jest dbanie o prawidłowy rozwój mowy, jej kształtowanie i doskonalenie, usuwanie wad wymowy, zaburzeń głosu, trudności w pisaniu i czytaniu, nauki mowy w przypadku jej braku. Praca z logopedą trwa zwykle kilkadziesiąt minut, ale ćwiczenia trzeba powtarzać w domu. Od zaangażowania pacjenta i jego rodziny zależy jaki efekt i jak szybko przyniesie terapia.

Do logopedy można zgłosić się nie tylko wtedy, gdy pojawiają się wady wymowy, ale też wówczas, gdy zostaje stwierdzona dysgrafia, dyskalkulia lub dysleksja, niedosłuch, jąkanie. Poradnia logopedyczna niesie także pomoc osobom z porażeniem mózgowym.