Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „E-usługi w Centrum Medycznym Kinesis”

CENTRUM MEDYCZNE KINESIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w Centrum Medycznym Kinesis”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych zasobów sprzętowych, a także zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i medycznego niezbędnego do uruchomienia e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w CM Kinesis i zaoferowanie pacjentom placówki w Kamieniu i Krzeszowie nowoczesnych e-usług zdrowotnych w zakresie: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która umożliwi udostępnianie pacjentom placówki usług z zakresu e-Informacji, e-Rejestracji oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także podniesie jakoś

użytkowanych systemów dziedzinowych do poziomu wymaganego przepisami prawa.

Wartość projektu: 3 185 119,20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 707 351,32 PLN