diagnostyka kręgosłupa kamień

Skolioza kręgosłupa

Problemy z kręgosłupem to jedne z najczęściej zgłaszanych lekarzom i fizjoterapeutom dolegliwości. Dotyczą dzieci i dorosłych. Najbardziej uciążliwy jest ból i utrudnienia w poruszaniu się, jakie powoduje. Jednak zmianom tym można zapobiegać, a zdiagnozowane problemy jak najszybciej korygować. To ważne, bo wady kręgosłupa mogą doprowadzić nawet do kalectwa. Jednym z często występujących problemów z kręgosłupem jest skolioza. Jest to boczne skrzywienie kręgosłupa, które najczęściej spotykane jest u dzieci, ale zdarza się także u osób dorosłych.

Przy niewielkich zmianach wystarczą zabiegi fizjoterapeutyczne, przy znaczących konieczna bywa nawet operacja.

Lekarz po obejrzeniu postawy pacjenta może podjąć się diagnostyki kręgosłupa. Przydatne są także badania obrazowe, rentgen lub tomografia komputerowa. Chcąc uzyskać bardzo dokładny, przekrojowy obraz kręgów i rdzenia lekarz może skierować pacjenta na wykonanie rezonansu magnetycznego.

Rehabilitacja kręgosłupa

centrum medyczne kamieńW razie stwierdzonych wad konieczna jest terapia kręgosłupa. Są to zabiegi fizjoterapeutyczne określonej części kręgosłupa lub jego całości. Rehabilitacja kręgosłupa polega na poddawaniu się serii zabiegów przez określony czas. Są one dobrane do stanu pacjenta. Mają na celu likwidację bólu i przywrócenie sprawności.

W przypadku skoliozy stosuje się kinezyterapię. Przy większych skrzywieniach lekarz może zlecić noszenie specjalnego gorsetu. Znaczna skolioza musi być operowana. Wszystkie te działania mają na celu przywrócenie prawidłowej pozycji kręgosłupa, ale też zapobieganie ponownej lub dalszej deformacji.

Skolioza powoduje szereg zmian w całym organizmie, nie tylko w postawie. Nieleczona postępuje i powoduje coraz większą deformację sylwetki, a w końcu ucisk narządów wewnętrznych. Wada ta jest widoczna „gołym okiem”, gdyż powoduje m. in. obniżenie jednego ramienia, zmianę chodu, a w ciężkich przypadkach powstanie garbu. Różne rodzaje skoliozy są leczone różnymi metodami. W wielu przypadkach pochodzenie tego schorzenia nie jest znane. Jest ono także skutkiem wielu chorób, np. dystrofii mięśniowej, czy mózgowego porażenia dziecięcego.