terapia manualna

Terapia manualna

Terapia manualna jako praktyczna część medycyny zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa.

Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem szczegółowy wywiad lekarski, terapeuta przegląda ewentualne zdjęcia RTG i wyniki badań. Następnie przechodzimy do badania palpacyjnego i funkcjonalne narządu ruchu.

centrum medyczne kamieńSam zabieg terapii manualnej jest całkowicie bezpieczny, a dzięki odpowiednim pozycjom ułożeniowym pacjenta i technice osiąga się zamierzony efekt leczniczy. W zabiegach stosuje się bezbolesne i niezwykle skuteczne techniki ręczne (dawniej nazywane „nastawianiem” kręgosłupa) oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy – część terapii na tkankach miękkich jest jednak odrobinę bolesna.

Terapia manualna i edukacyjna

Równolegle prowadzi się edukację w zakresie roli stresu oraz diety i wody. Tę część nazwano terapią edukacyjną. Stosowana łącznie i indywidualnie z technikami manualnymi daje doskonałe efekty terapeutyczne.

Leczymy chorego człowieka, CAŁEGO CZŁOWIEKA, a nie bolący fragment ciała. Bóle ustępują po jednym lub kilku zabiegach manualnych. Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego. Pacjent otrzymuje szereg informacji dotyczących czynności życia codziennego np. sposób spania, siedzenia, podnoszenia ciężkich przedmiotów itp. Oraz zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu (tzw. autoterapia, która jest bardzo istotnym elementem powrotu do zdrowia).

Personel:

mgr Mateusz Paśko- fizjoterapeuta (pobierz – kwalifikacje)