poz kamień

POZ – Punkt Opieki Zdrowotnej

Profil działalności:

Świadczenia Lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarskie obejmują sprawowanie opieki nad pacjentem w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień w przychodni oraz w miarę potrzeb pacjentom obłożnie chorym w domach na zlecenie lekarzy.

Świadczenia położnej obejmują sprawowanie opieki w warunkach ambulatoryjnych i w domu nad kobietami w połogu i noworodkami, przeprowadzanie edukacji kobiet w ciąży oraz otaczanie opieką kobietę po ciężkich zabiegach ginekologicznych.

centrum medyczne kamieńUsługi:

 • badania laboratoryjne,
 • badania diagnostyczne (RTG,USG),
 • EKG,
 • Szczepienia,
 • profilaktyka CHUK ( program Chorób Układu Krążenia),
 • iniekcje, drobne zabiegi,
 • inne.

Personel:

lek.med. Aurelia Fedorowicz – spec. medycyny rodzinnej

lek.med. Magdalena Łysik-Sowa- spec. medycyny rodzinnej

lek.med. Jagoda Jagiełło

lek.med. Julita Kącka

lek.med. Grzegorz Duda – specjalista chorób dzieci

lek.med. Jerzy Marut – spec. się w medycynie rodzinne

 

Uwagi:

 • Świadczenia w POZ udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ – złożenie deklaracji (wystarczy zgłosić się do Centrum Medycznego Kinesis z dokumentem potwierdzającym tożsamość).