rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci w Centrum Medycznym Kinesis

Rehabilitacja dzieci jest przede wszystkim procesem, którego głównym zadaniem jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie maksymalnej sprawności i samodzielności na kolejnych etapach rozwoju. Jeśli rehabilitacja jest podjęta wcześniej, to u wielu dzieci możliwe jest całkowite zlikwidowanie problemy zdrowotnego. Rehabilitacja, aby była skuteczna, musi być indywidualnie dobrana dla danego dziecka i prowadzona pod wszystkim pod okiem specjalisty z odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu fizjoterapii. Obecnie jest coraz więcej możliwości terapeutycznych, coraz więcej odpowiednich metod. Podstawową metodą rehabilitacji jest kinezyterapia, czyli przede wszystkim leczenie poprzez ruch. Głównym celem leczenia poprzez metodę kinezyterapii jest głównie utrzymywanie lub przywracanie prawidłowego zakresu ruchomości.

Rehabilitacji wymagają dzieci z tworzącą się lub już rozwiniętą niepełnosprawnością, która jest spowodowana zazwyczaj schorzeniami, które są typowe dla tego wieku. Są też schorzenia, które są charakterystycznych dla odpowiedniego wieku rozwojowego, jednakże nieliczne tylko mają potrzebę rehabilitacji. W wieku rozwojowym częstym problemem są dysfunkcje, których główną przyczynę stanowią wady czy też choroby wrodzone, albo też takie, które są zapoczątkowane już w czasie ciąży lub w czasie porodu. Dysfunkcje również występują w późniejszych okresach rozwoju. W zależności od fazy rozwoju dysfunkcji zależy rozwój dziecka oraz stopniujące się objawy, które decydują, m.in. o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Terapia rehabilitacyjna noworodków, niemowląt oraz dzieci

Najczęściej, długotrwałej rehabilitacji w okresie rozwojowym potrzebują osoby z:

1. Chorobami układu nerwowego, a w szczególności:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • rdzeniowym zanikiem mięśni,
 • stanami dysgraficznymi rdzenia przebiegającymi z niedowładami,
 • postępującymi chorobami nerwowo-mięśniowymi.
 • okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego.

2. Wadami wrodzonymi narządu ruchu, a w szczególności:

 • opóźnieniem rozwoju umysłowego

Ponadto, często bywa tak, że podobnie, jak u osób dorosłych, często z rehabilitacji leczniczej korzystają dzieci i młodzież z chorobami przewlekłymi oraz chorobami nowotworowymi, a także w stanach pourazowych lub po leczeniu operacyjnym.

Rehabilitacja niemowląt oraz dzieci trwa od 45 min do 60 minut.

Wskazania do rehabilitacji dzieci

centrum medyczne kamień

Wskazania do rehabilitacji:

 • porażenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych,
 • skolioza,
 • wady postawy,
 • wodogłowie,
 • niedowłady,
 • asymetria główki i  ułożenia ciała,
 • artrogrypoza,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • kręcz szyi mięśniopochodny i kostnopochodny,
 • choroba Perthesa,
 • dystrofie mięśniowe,
 • asymetria miednicy,
 • stwardnienie rozsiane,
 • wylewy krwi do mózgu u dorosłych,
 • urazy rdzenia kręgowego,
 • porażenie nerwu twarzowego
 • asymetria łopatek
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, które obejmują przede wszystkim różnego rodzaju nieprawidłowości czy odchylenia w motoryce dzieci, a także reakcjach posturalnych i odruchach.

Przeciwwskazania do rehabilitacji dzieci

 

Przeciwwskazania:

 • wszelkiego rodzaju infekcje,
 • gorączka,
 • biegunka,
 • ostre stany zapalne,
 • nowotwór,
 • padaczka,
 • ogólne osłabienie dziecka, np. spowodowanego szczepieniem.